Općina Primorski Dolac osnovala je JAVNU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK u kojem će se obavljati redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi kroz jutarnji 6-satni program.

DANA 12. kolovoza 2015. g. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Za  Ravnateljicu odabrana je Marina Španić.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

JOSIP PENIĆ

DIANA KNEZ

ŽARKO UKIĆ

MARINA ŠPANIĆ

RENATA KNEŽEVIĆ

Predsjednica Upravnog vijeća: Diana Knez, dipl.iur.

Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća: Josip Penić

Adresa: Vržine 201 A, 21227 Primorski Dolac

Kontakt telefon: 021/355-059

E-mail: djecji.vrtic.maslacak@st.ht.hr

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa DV Maslačak:

Skip to content