Općina Primorski Dolac osnovala je JAVNU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK u kojem će se obavljati redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi kroz jaslični i vrtički 10-satni program.

DANA 12. kolovoza 2015. g. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Za  Ravnateljicu odabrana je Marina Španić. Mandat je trajao do 30.06.2022.

Dana 29. srpnja 2022. za v.d ravnateljicu imenovana je Marina Bikić Đirlić. Mandat do 29.09.2022.

Dana 31. listopada 2022. za v.d. ravnateljicu imenovana je Ivana Radoš.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA OD 18.08.2023.

JOSIP PENIĆ – Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća

DIANA KNEZ – Predsjednica Upravnog vijeća 

MAGDALENA TEŠIJA-član

LJILJANA ČAVKA – član

IVANA RADMAN  -član

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DO 14.08.2023.

JOSIP PENIĆ

DIANA KNEZ

ŽARKO UKIĆ

NATALIJA IVANIŠEVIĆ (mandat od 23. studenoga 2022.)

LJILJANA ČAVKA (mandat od 23. studenoga 2022.)

MARINA ŠPANIĆ (razrješenje 25. listopada 2022.)

RENATA KNEŽEVIĆ (razrješenje 25. listopada 2022.)

Predsjednica Upravnog vijeća: Diana Knez, dipl.iur.

Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća: Josip Penić

Adresa: Vržine 201 A, 21227 Primorski Dolac

Kontakt telefon: 021/355-059

E-mail: djecji.vrtic.maslacak@st.ht.hr

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa DV Maslačak:

Skip to content