Općina Primorski Dolac osnovala je JAVNU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK u kojem će se obavljati redovni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi kroz jutarnji 6-satni program.

DANA 12. kolovoza 2015. g. održana je 1. sjednica Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK

Za  Ravnateljicu odabrana je Marina Španić. Mandat je trajao do 30.06.2022.

Dana 29.07.2022. za v.d ravnateljicu imenovana je Marina Bikić Đirlić

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

JOSIP PENIĆ

DIANA KNEZ

ŽARKO UKIĆ

MARINA ŠPANIĆ

RENATA KNEŽEVIĆ

Predsjednica Upravnog vijeća: Diana Knez, dipl.iur.

Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća: Josip Penić

Adresa: Vržine 201 A, 21227 Primorski Dolac

Kontakt telefon: 021/355-059

E-mail: djecji.vrtic.maslacak@st.ht.hr

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa DV Maslačak:

Skip to content