ZAHTJEV ispitanika na ispravak

_ZAHTJEV ispitanika na pristup

_ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole

_ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)

_ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade

_ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor

Pravilnik o prikupljanju obradi korištenju i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku – JUO

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku – Dužnosnici

Odluka o radnom vremenu

Javni poziv sufinanciranje udzbenika

Odluka o donošenju PGO

Analiza 2017

Plan razvoja 2018

Smjernice

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

OPĆI UVJETI – PRIMORSKI DOLAC

Odluka o Mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada

Lokacije nepropisnog odbačenog otpada

obavijest o nepropisno odbačenom otpadu

obavijest- zeleni otok

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Skip to content