Vijećnici Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac 2017. – 2021.

Mario Mišković (predsjednik),
Marko Franić (potpredsjednik),
Ante Šećer (član Vijeća),
Ivica Balov (član Vijeća),
Žarko Ukić (član Vijeća),
Žarko Džakulić (član Vijeća),
Mladen Vržina (član Vijeća),
Ivan Ukić (član Vijeća),
Dalibor Vidić (član Vijeća)