Vijećnici Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac 2017. – 2021.

Mario Mišković (predsjednik),
Marko Franić (potpredsjednik),
Ante Šećer (član Vijeća),
Ivica Balov (član Vijeća),
Žarko Ukić (član Vijeća),
Žarko Džakulić (član Vijeća),
Mladen Vržina (član Vijeća),
Marko Vržina (zamjenik člana Vijeća),
Dalibor Vidić (član Vijeća)

Ivan Ukić (mirovanje mandata)

 

Financijski izvještaji nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac izabranih s kandidacijske liste grupe birača kojoj je bio nositelj Joško Dujmović, inž.građ. ( Za razdoblje od 12.06. do 31.12.2017.)

Polugodišnja izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.

Godišnji financijski izvještaji nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac izabranih s kandidacijske liste grupe birača kojoj je nositelj bio Joško Dujmović, inž.građ. (za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018.)