O općini

Područje općine Primorski Dolac pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Jedino administrativno naselje je ustvari i općinsko središte koje se razvilo uz županijsku cestu ŽC 6111 Primorski Dolac – Ž 6091.
Općina Primorski Dolac ima površinu od 31,28 km, što čini 0,69 % ukupne površine Županije. Prema popisu iz 2001.g. na podruèju općine živi 839 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 27 st/kvadratnom km. Od prijašnjeg popisa stanovništva iz 1991.g. zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva.
Postojeće stanje sustava naselja na području općine Primorski Dolac određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka okupljenih uz prostor polja – dolca. Najvažniji čimbenik u razvoju naselja je do kraja II svjetskog rata bila poljoprivreda te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeđen sustav kojeg karakteriziraju mala i raspršena naselja.
Prostor općine Primorski Dolac pripada rubnom i graničnom području Splitsko-dalmatinske županije na njenim zapadnim granicama. Zračna udaljenost rubnih točaka općine Primorski Dolac iznosi u smjeru istok-zapad cca 8,5 km, a u smjeru sjever-jug cca 5,0 km.
Povijest

Ovi krajevi bili su naseljeni još u prapovijesno vrijeme, što potvrđuju gradine, gomile i špilje. Ovdje su obitavali ilirski stočari. Ostatci crkava i groblja potvrđuju srednjovjekovnu kulturu ovih prostora.

Dolaskom Hrvata i kršćanskom vjerom na području općine grade se crkve. U 18. stoljeću izgrađena je crkva Sv. Ante Padovanskog uz mjesno groblje u Primorskom Docu, dalje od ove crkve gradi se i crkva Gospe od Karmela, a u gornjem Primorskom Docu podiže se i crkva Sv. Martina. Godine 2006. pored stare crkve Sv. Antuna Padovanskog podiže se lijepa i velebna nova crkva posvećena istom svecu.

Školstvo

Škola djeluje od 1930. kad je i izgrađena školska zgrada, 1972. godine dograđena je i proširena. U sklopu škole organizirano djeluje vrt i voænjak kojem je dodijeljeno niz priznanja. Svakako treba istaknuti prvo mjesto u okviru ekološkog natjecanja “Lijepa naša”, školske godine 1995./96. Godine 1985. pokrenut je i školski list. Učenici škole postižu zapažene rezultate u raznim županijskim i državnim natjecanjima. Škola izuzetno kvalitetno surađuje s mjesnim ograncima u očuvanju kulturnih, svjetovnih, etnografskih vrijednosti općine.

STATUT OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja Općine Primorski Dolac

PROCJENA ugroženosti od požara Općine Primorski Dolac

PLAN zaštite od požara Općine Primorski Dolac