O općini

Područje općine Primorski Dolac pripada zagorskom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Jedino administrativno naselje je ustvari i općinsko središte koje se razvilo uz županijsku cestu ŽC 6111 Primorski Dolac – Ž 6091.
Općina Primorski Dolac ima površinu od 31,28 km, što čini 0,69 % ukupne površine Županije. Prema popisu iz 2001.g. na podruèju općine živi 839 stanovnika što čini gustoću naseljenosti od 27 st/kvadratnom km. Od prijašnjeg popisa stanovništva iz 1991.g. zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva.
Postojeće stanje sustava naselja na području općine Primorski Dolac određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka okupljenih uz prostor polja – dolca. Najvažniji čimbenik u razvoju naselja je do kraja II svjetskog rata bila poljoprivreda te je naseljavanje slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeđen sustav kojeg karakteriziraju mala i raspršena naselja.
Prostor općine Primorski Dolac pripada rubnom i graničnom području Splitsko-dalmatinske županije na njenim zapadnim granicama. Zračna udaljenost rubnih točaka općine Primorski Dolac iznosi u smjeru istok-zapad cca 8,5 km, a u smjeru sjever-jug cca 5,0 km.
Povijest

Ovi krajevi bili su naseljeni još u prapovijesno vrijeme, što potvrđuju gradine, gomile i špilje. Ovdje su obitavali ilirski stočari. Ostatci crkava i groblja potvrđuju srednjovjekovnu kulturu ovih prostora.

Dolaskom Hrvata i kršćanskom vjerom na području općine grade se crkve. U 18. stoljeću izgrađena je crkva Sv. Ante Padovanskog uz mjesno groblje u Primorskom Docu, dalje od ove crkve gradi se i crkva Gospe od Karmela, a u gornjem Primorskom Docu podiže se i crkva Sv. Martina. Godine 2006. pored stare crkve Sv. Antuna Padovanskog podiže se lijepa i velebna nova crkva posvećena istom svecu.

Školstvo

Škola djeluje od 1930. kad je i izgrađena školska zgrada, 1972. godine dograđena je i proširena. U sklopu škole organizirano djeluje vrt i voænjak kojem je dodijeljeno niz priznanja. Svakako treba istaknuti prvo mjesto u okviru ekološkog natjecanja “Lijepa naša”, školske godine 1995./96. Godine 1985. pokrenut je i školski list. Učenici škole postižu zapažene rezultate u raznim županijskim i državnim natjecanjima. Škola izuzetno kvalitetno surađuje s mjesnim ograncima u očuvanju kulturnih, svjetovnih, etnografskih vrijednosti općine.

STATUT OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

 

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja Općine Primorski Dolac

PROCJENA ugroženosti od požara Općine Primorski Dolac

PLAN zaštite od požara Općine Primorski Dolac

Skip to content