Knjiga primljenih i izdanih vrijednosnih papira Općina Primorski Dolac 2018

Knjiga primljenih i izdanih vrijednosnih papira Općina Primorski Dolac2

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018.godini

Popis donacija i sponzorstva u vremenskom periodu od 01 01 do 31 12 2017 godine Primorski Dolac

Popis donacija i sponzorstva u vremenskom periodu od 01 01 do 30 09 2017 godine Primorski Dolac

POPIS UGOVORA 2018.g. II.

POPIS UGOVORA 2018 G

POPIS UGOVORA 2017.G.

Popis sponzorstava i donacija 2016

POPIS UGOVORA 2016. godina

Popis sponzorstava i donacija 2015

POPIS UGOVORA 2015. godina

REGISTAR BAGATELNE NABAVE 2015

POPIS UGOVORA 2014. godina

POPIS UGOVORA 2013. godina

DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA

Zaključak o objavljivanju anketnog upitnika o programju POS-a na općinskoj web stranici i oglasnoj ploči

Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac je prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji (“Narodne Novine” br. 109/01, 76/07 i 39/09) dužan voditi evidenciju zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

U cilju izvršenja zakonskih obveza Općinski načelnik donosi zaključak o objavljivanju anketnog upitnika o programu POS-a na općinskoj web stranici i oglasnoj ploči.

Anketni upitnik možete preuzeti ovdje.

LEGALIZACIJA

UPUTE ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAÐENIH ZGRADA

Nezakonito izgradenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojece zgrade izgraden bez akta kojim se odobrava gradenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:

• svi gradevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

• svi grubi konstruktivni gradevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, velicine i smještaja na cestici izgradeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona.

Etički kodeks JUO

Eticki kodeks dužnosnici

Izvadak iz zapisnika-prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Izvadak iz zapisnika-prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 2

Obavijest-Općinsko izborno povjerenstvo

MISIJA I VIZIJA OPĆINE

Skip to content