Procedura zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura otpisa potraživanja


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna 2014

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna 2015

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

Obrazlozenje Godisnjeg izvjestaja o izvrsenju Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2016. godinu


Proracun 2012 s projekcijom 2013-2014

Odluka o izvrsavanju proracuna 2012. g.

PLAN_RAZVOJNIH_PROGRAMA_2012

PRORAČUN OPĆINE ZA 2013. godinu s projekcijom za 2014-2015

Odluka2013

PLAN+RAZVOJNIH+PROGRAMA+2013

Proračun 2014 i projekcija 2015-2016

Odluka2014

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014-2016

I. Izmjene Proracuna Opcine za 2014.g.

II. Izmjene Proracuna 2014.g. (1)

Proracun 2015. sa projekcijom za 2016 i 2017

Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015

Plan razvojnih programa 2015-2017

I. Izmjene i dopune Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2015. (1)

I. Izmjene i dopune Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2015.

I. Izmjene Plana razvojnih programa 2015-2017

II.Izmjene Proracuna za 2015.godinu

III.Izmjene Proracuna za 2015.godinu

Izmjena Odluke o izvrsenju proracuna za 2015

II. Izmjene Plana razvojnih programa

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018

Proracun za 2016. sa projekcijom za 2017-2018

Odluka o izvrsenju Proracuna za 2016.g.

I Izmjene i dopune Program izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu

I Izmjene i dopune Programa odrzavanja objekata i uredja komunalne infrastrukture za 2016 godinu

I Izmjene i dopune Programa Socijalne skrbi i novcane pomoci

I Izmjene i dopune Programa sporta i rekreacije za 2016 godinu

Obrazlozenje I Izmjena i dopuna Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2016 godinu (1)

Obrazlozenje I Izmjena i dopuna Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2016 godinu

Obrazloženje Polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2015 godinu

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Primorski Dolac za 2016 godinu

Plan Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2017 godinu te projekcije za 2018 i 2019 godinu

Odluka o izvrsavanju proracuna

Obrazlozenje Plana Proracuna Opcine Primorski Dolac za 2017 godinu te projekcije za 2018 i 2019 godinu

Financijska izvjesca Primorski dolac 4 kvartal 2016 Razina 22

Financijska izvjesca Primorski dolac 4 kvartal 2016 Razina 23

Biljeske uz financijska izvjesca za 2016 godinu Razina 22 (4)

Prva Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Plan proračuna Općine Primorski Dolac za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje Prijedloga Plana proračuna Općine Primorski Dolac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini Primorski Dolac

Prijedlog Programa socijalne skrbi i novčane pomoći za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2018. godinu

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.g.

Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika Općine Primorski Dolac

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac

I Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Obrazloženje I Izmjena i dopuna proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu

I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017 godinu

I Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu (2)

I Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i novčane pomoći za 2018 godinu

Plan proračuna Općine Primorski Dolac za 2018 godinu te projekcije za 2019 i 2020 godinu (2)

Obrazloženje Prijedloga Plana proračuna Općine Primorski Dolac za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 godinu

Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2018 godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018 godinu

ODLUKA O PLANU KORIŠTENJA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka

financijska izvješća 4.kvartal 2017.godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01 do 31.12.2017.

Konsolidirani Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Primorski Dolac za 2017 godinu

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka

1 kvartal 2018 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Konsolidirani Financijski izvještaj OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Obrazloženje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Prijedlog Proračun za 2019

Proračun Općine Primorski Dolac 2019

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019.g.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka

SLUŽBENI GLASNIK 51-14. 12. 2018

Skip to content