URBANISTICKI PLAN UREÐENJA GOSPODARSKE ZONE BRISTOVACA/TRIŠTENICA

TEKSTUALNI DIO

GRAFICKI DIO

 

IZMJENE URBANISTICKOG PLANA UREÐENJA GOSPODARSKE ZONE BRISTOVACA/TRIŠTENICA

Raspisan je natječaj za prodaju parcela unutar gospodarske zone.Izgled i veličinu parcela možete pogledati na mapama UPU-a zone dolje.
Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte službenike u općini.

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO