Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo je Općini Primorski Dolac bespovratna sredstva koja se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ za izradu prostornih planova nove generacije  u ukupnoj vrijednosti od 108.000,00 eura

Odobrenje ovog financiranja proizašlo je iz Poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, otvorenog 1. veljače 2024. godine za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

NAZIV POZIVA:         Bespovratna sredstva za izradu prostornih planova

                                     Nove generacije putem elektroničkog sustava

                                     „ePlanovi“

KOD POZIVA:           NPOO.C2.3. R3-I7.01

Poziv je dio šireg okvira ulaganja C2.3.R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine financira iz EU fondova u stopostotnom iznosu postupak izmjene i dopune te tranformacije prostornih planova.

Općini Primorski Dolac odobreno je svih pet  prijavljenih ključnih projekata izrade i transformacije prostornih planova, prijavljenih na poziv “Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”.

Radi se o pet projekata:

  • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Primorski Dolac, odobren je iznos od 30.000,00 eura
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bristovača/Trištenica u Primorskom Docu, odobren je iznos od 18.000,00 eura
  • Urbanistički plan Centar, odobren je iznos od 20.000,00 eura
  • Urbanistički plan Kose, odobren je iznos od 20.000,00 eura
  • Urbanistički plan Franići, odobren je iznos od 20.000,00 eura

Navedenim planovima Općina Primorski Dolac planira pretvaranje predmetnih prostornih planova „stare generacije“ u prostorne planove „nove generacije“ čime će se osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenje građanima, poslovnim subjektima i investitorima.

Putem elektroničkog sustava “ePlanovi” izrađuju se planovi nove generacije čime se doprinosi unaprjeđenju pružanja elektroničkih javnih usluga

Odobrenje ovih projekata predstavlja značajnu uštedu za proračun Općine Primorski Dolac, potvrđujući predanost Općine Primorski Dolac u unaprjeđenju prostornog planiranja i razvoju zajednice.

Općina Primorski Dolac se usmjerila na maksimalno korištenje nacionalnih i EU sredstava za financiranje redovnih općinskih rashoda, a s ciljem kako bi se što više rashoda financirali vanjskim izvorima, a proračunska sredstva onda usmjerila na brojne druge projekte i aktivnosti. 

Usvajanje novih Urbanističkih planova uređenja očekuje se tijekom 2025. godine.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.  

Skip to content